Dw i wedi gyrru heibio ugeinie o weithiau ers i mi ei glymu yn y fan. Pan osodais y peth, roedd ymyl y maes parcio yn llawn blodau, lluniau, ac am rhyw reswm, cot ledr ddrudfawr a lliwgar. Roedd hen fenyw yno yn darllen y cerdiau a mi gawsom ni sgwrs, un fer, am fod dim llawer y gall rhywun ddweud.

Er cof am Karina Menzies IMG_3340-1024x682

Er cof