Casyn gybins, pwyth cwiltio
Casyn gybins, pwyth cwiltio

Er fy mod wedi bod yn ymarfer cwiltio ers rhai misoedd, fyddwn i ddim yn honni fy mod i’n arbenigwraig o bell ffordd. Dwi’n ceisio cofio be dwi ‘di’i ddysgu’n barod, brith gofion dysgu gan fy Nain, a cheisio dysgu o’r camgymeriadau dwi di’u gwneud yn barod ar y daith fach ‘ma. Dwi’n llawchwith, felly bydd diagramau llyfrau felarfer yn anodd iawn i’w defnyddio, ac ar ol diwrnod yn ceisio eu dilyn, fydd gen i grafanc gwraig ty* a bysedd amrwd.

Ceisiais ddefnyddio rhai pwythau cwiltio i wneud waled i ddal gubbins. Does dim syniad da fi sut i drefnu’r holl fotymau ‘ma sydd ‘da fi, bydd raid i fagiau darganfyddiadau archaeolegol wneud am y tro.

Beth ddysgais i?

  • #1 (slight return) Mesur, mesur, mesur
  • #2 Sut i neud bobbins.
Llwyth o fobins
Llwyth o fobins