Skip to content

crosio

Gwneud yn Gymraeg

Noswaith dda. Gobeithio bo chi heb fod yn dal eich gwynt ers y post diwethaf.

10 pwynt blogio i bawb !
10 pwynt blogio i bawb !

Dw i wedi bod yn brysur yn gwneud – gan fynd ‘tu hwnt i’r sgwâr’ i greu ambell i ddilledyn. Ond prin dwi wedi bod yn stopio i’w cofnodi, heblaw am ambell i beth ar instagram. Dw i hefyd wedi bod yn brysur iawn efo’r gwaith, a wedi mwynhau gweithio efo trydarwyr yr amgueddfa – un o fy hoff brosiectau ar hyn o bryd ydi @DyddiadurKate, sy’n ddogfen ffantastig am hanes menyw a’i chynefin ym 1915. Beth ydych chi wedi bod wrthi yn ei wneud?

Cardigan i Greta fach, wedi’i chrosio mewn ‘dafedd Snuggly DK, lliw ‘pixie’
Cardigan i Greta fach, wedi’i chrosio mewn ‘dafedd Snuggly DK, lliw ‘pixie’
Sgarff gron ‘Autumn Sunset’ o Moogly wedi’i chrosio mewn dafedd Sirdar ‘Country Style’
Sgarff gron ‘Autumn Sunset’ o Moogly wedi’i chrosio mewn dafedd Sirdar ‘Country Style’
Hanner maneg crosio tapestri, yn defnyddio’r patrwm ‘Black and White Mittens’ o ravelry.
Hanner maneg crosio tapestri, yn defnyddio’r patrwm ‘Black and White Mittens’ o ravelry.

Y tro hwn ddefnyddies i ddafedd ‘Wash and Wear’ Os ydych chi’n defnyddio ravelry o gwbl, mi ddowch o hyd i fi yn fama: huws. Mi fyddai’n gret gweld pa fath o brosiectau sydd gan bobl ar y gweill (ohohoo), ac i gael chydig o ysbrydoliaeth gan bobl sy’n gwneud yn Gymraeg!

Bomio Dafedd

Sgwâr Nain Droellog!
Sgwâr Nain Droellog!

Bydd lle chware Sain Ffagan yn cael ei ddafedd-fomio (?) gan y clwb gweu a chrosio dros y penwythnos, felly dwi wedi bod yn gwneud rhein heddiw. Falle nad ydyn nhw’n rhywbeth fyswn i’n ei ddefnyddio i addurno’r ty, ond ar gyfer lle chware plant? Jyst y job. Mae crosio yn foddhaol iawn am fod y gwaith yn ymddangos mor sydyn.

Os ydych chi’n berson diamynedd (a fidgety), mae na lwyth o fideos da ar youtube ar sut i fynd ati. Fyddwch chi’n dawnsio rownd y ty mewn balaclafa a moccasins (neu bicini 70aidd) cyn pen dim.

Dwi ddim yn aelod o’r clwb crosio a gweu, sy’n cwrdda yn fisol yn Sain Ffagan – ond o’n i isio gwneud cyfraniad bach lliwgar in absentia. Mi wnes i fwynhau’r patrwm troellog yma, sy’n newid braf ar y sgwar nain confensiynol:

Sgwâr (dy) Nain
Sgwâr (dy) Nain

Os dych chi, fel fi, yn symud o ‘sgwariau’ i ‘bethau nad sydd yn sgwâr’ yn eich siwrne grefft, bydd rhein yn eich cadw’n ddiddan. Mae’r patrwm (americanaidd) ar gyfer y sgwâr i’w ganfod yn fan hyn: ar Crochet Me.