Skip to content

crefft o’r dechre

[o’r archif] Crefft o’r dechre 1 – cadw-mi-nodwydd

IMG_0745-1024x768

[o’r archif] Un peth sy’n fy nghadw rhag dysgu go iawn o arbrofi gyda tecstiliau ydi’r brwgaitsh yn fy mag pwytho. Mae popeth yn teimlo fel ‘damwain hapus’, yn enwedig am fy mod byth a beunydd yn darganfod hen fotymau neu sgrapiau bach diddorol. Anfantais yw’r ffaith nad oes fyth nodwydd neu fotwm addas a normal pan dwi’u hangen nhw.

Yn ysbryd home ec, felly, y peth cyntaf i’w wneud wrth ail-drefnu’r bag oedd pwytho cadw-mi-nodwydd, i osgoi pigiadau annisgwyl tra’n chwilota am rywbeth arall. Aw! Mi geisiaf roi cynllun bras ar-lein o sut i wneud un pan gaf fi sleifio i ddefnyddio peiriant sganio mam fy nghariad.

Mae dysgu i ddefnyddio illustrator ar y rhestr, dwi’n addo. Er gwybodaeth, mae’r rhan fwyaf o’r deunyddiau dwi’n eu defnyddio wedi dod o siop lenni. Mae’n wastad werth gofyn os oes darnau/stoc ganddyn nhw tu cefn i’r cownter. Cefais dros 4 metr o gotwm trwm tro diwethaf, ar yr amod fy mod yn rhoi dwy bunt yn y bocs Marie Curie wrth y til. Chware teg! Gwersi amlycaf?

  • #1 Mesur deirgwaith, torri unwaith.
  • #2 Dwi angen sialc teiliwr, dydy Sharpie ddim yn gwneud yr un job.

[o’r archif] crefft o’r dechre 3 – bobins a gybins

Casyn gybins, pwyth cwiltio
Casyn gybins, pwyth cwiltio

Er fy mod wedi bod yn ymarfer cwiltio ers rhai misoedd, fyddwn i ddim yn honni fy mod i’n arbenigwraig o bell ffordd. Dwi’n ceisio cofio be dwi ‘di’i ddysgu’n barod, brith gofion dysgu gan fy Nain, a cheisio dysgu o’r camgymeriadau dwi di’u gwneud yn barod ar y daith fach ‘ma. Dwi’n llawchwith, felly bydd diagramau llyfrau felarfer yn anodd iawn i’w defnyddio, ac ar ol diwrnod yn ceisio eu dilyn, fydd gen i grafanc gwraig ty* a bysedd amrwd.

Ceisiais ddefnyddio rhai pwythau cwiltio i wneud waled i ddal gubbins. Does dim syniad da fi sut i drefnu’r holl fotymau ‘ma sydd ‘da fi, bydd raid i fagiau darganfyddiadau archaeolegol wneud am y tro.

Beth ddysgais i?

  • #1 (slight return) Mesur, mesur, mesur
  • #2 Sut i neud bobbins.
Llwyth o fobins
Llwyth o fobins

[o’r archif] crefft o’r dechre 2: pincws

IMG_0746-768x1024

Reit, nawr bod gen i rywle i gadw fy nodwyddau pan fyddan nhw’n cysgu, mae angen lle iddyn nhw orffwys pan fyddan nhw’n gweithio. Defnyddiais gotwm trwm a stwffin hen glustog 79p o Ikea i wneud clustog fach. Mae’r rhai Ikea yn mynd yn ddi-raen mor glou, dwi’n tueddu i’w dad-adeiladu a chadw’r cotwm ar gyfer seiliau cwilt, a chadw’r stwffin darniog i wneud teganau a phethau bach eraill.

Roedd y glustog fach yn edrych braidd yn ddiflas, felly ceisiais ymarfer cwpwl o bwythau allai fod yn ddefnyddiol yn y dyfodol. Canlyniad: tylluan-bincws.

Datganiad: dwi’n hollol rybish am bwytho botymau, ond dwi’n gwella. Unrhywbeth defnyddiol arall wedi’i ddysgu?

  • • Penderfyna ar dy addurn cyn rhoi’r peth at ei gilydd, mi fydd yn lot haws i’w bwytho bryd hynny.