Skip to content

Uncategorised

Diweddariad: Amgueddfa ar Hap

Wel, ma gyno ni wefan rwan, felly ‘dyn ni’n bodoli!

 

http://eastendwomensmuseum.org/ (dwedwch wrth eich ffrindie)

 

Screen Shot 2016-01-22 at 00.33.28

Mae modd i chi ddod yn rhan o’r prosiect, neu ymuno â’n rhestr bost ^^^^.

Ar hyn o bryd, ‘dyn ni’n edrych ymlaen at greu arddangosfa fach efo Eastside Community Heritage, yn ogystal â chefnogi gwaith grwpiau cymunedol yn St George in the East i gynnal arddangosfeydd a digwyddiadau i wrthwynebu amgueddfa Jac y Ripar.

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yn nwyrain Llundain, neu os oes gennych chi hanes teulu yn hannu oddi yno, cysylltwch efo ni!

 

 

#blogydydd 3: podcastau a lasers

Dwi’n blogio’n gynnar bore ‘ma am fod gen i antur newydd o fy mlaen heddiw: lasers!

Pew Pew!
Pew Pew!

Ydw, dwi’n dathlu diwedd y rownd yma o lawdriniaeth efo llawdriniaeth fonws! Dwi wedi gwisgo sbectol ers pan o’n i’n dair, felly dwi di penderfynu cael cywiriad golwg laser – mae’n siwr y bydd fy nhrwyn yn teimlo’n hollol noeth hebddynt ond dwi’n fodlon cymryd y risg.

Felly, dyma’r blog ola, falle, y bydda i a fy sbectol yn sgrifennu efo’n gilydd. Diolch bois!

Mae’r cyfnod gwella yn fyr, mae’n debyg, ond yn ddiflas – felly dwi’n ceisio darganfod cymaint o bodcastau a’u llwytho ar frys bore ma, i fi gael cadw’n ddiddan tra’n gorffwys fy llygaid.

 

WERK!
WERK!

Wnes i fwynhau podcast diweddara RuPaul efo Henry Rollins: ‘Abandoning We for I‘ – ac wrth gwrs mi wrandewais i ar Obama ar WTF (er nad yw Maron at fy nant i yn aml).  Ma cyfres Hey Qween ar youtube yn ffefryn swnllyd lliwgar, ond dyw e ddim yn bodcast, na chwaith cweit yn ddigon hir. Dwi’m yn gwrando ar yr haclediad mor aml ac y dylwn i, ond bob tro dwi’n gneud dwi’n joio’n arw. Oes da chi unrhyw ffefrynnau? fe fyddwn i’n gwerthfawrogi unrhyw argymhellion dros y diwrnodau nesa! Er, sai’n siwr sut dwi’n mynd i gymedroli na blogio… Cewn weld! (gobeithio)

Er Cof am Helen

Llyn y Priordy, Ynys Bur
Llyn y Priordy, Ynys Bur

Ar rai diwrnodau adeg yr hydref mae tywydd clîr, oer wedi’i glymu at deimlad o gerdded i angladd. Allai ddim esbonio’r peth ond mae fel ofergoel croesi bedd.

Tynnais i’r llun yma wrth iddi wawrio ar Ynys Bur, ddiwrnod cyn yr eira mawr, rhyw Dachwedd reit ddiweddar. Roeddwn wedi bod yn crwydro’r ynys efo’r Tad Gildas y diwrnod cynt, a soniodd mai llyn teyrnged oedd o, bod archaeolegwyr wedi darganfod rhoddion haearn yn ei waelod. Taflais dorch o helyg i fewn i’r dwr, heb wybod yn iawn pam ond yn gwybod bo raid i fi. Dwi’n meddwl fod y weithred yn gliriach i mi heddiw.