Skip to content

gwaith ar ei hanner

Diweddariad: Amgueddfa ar Hap

Wel, ma gyno ni wefan rwan, felly ‘dyn ni’n bodoli!

 

http://eastendwomensmuseum.org/ (dwedwch wrth eich ffrindie)

 

Screen Shot 2016-01-22 at 00.33.28

Mae modd i chi ddod yn rhan o’r prosiect, neu ymuno â’n rhestr bost ^^^^.

Ar hyn o bryd, ‘dyn ni’n edrych ymlaen at greu arddangosfa fach efo Eastside Community Heritage, yn ogystal â chefnogi gwaith grwpiau cymunedol yn St George in the East i gynnal arddangosfeydd a digwyddiadau i wrthwynebu amgueddfa Jac y Ripar.

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yn nwyrain Llundain, neu os oes gennych chi hanes teulu yn hannu oddi yno, cysylltwch efo ni!

 

 

Creu Amgueddfa Ar Hap

Wel. Mae’r East End Women’s Museum yn bodoli rwan. Ymateb wnes i a Sarah Jackson i stori’r Amgueddfa Jack The Ripper ar Cable Street yn nwyrain Llundain.

O fewn wythnos, mi oedd dros 600 o bobl wedi ymuno â ni i helpu. Roedd ebyst yn fflio gan yr Independent, y New York Times, a phapurau newydd yn Tsieina – oll isie gwybod mwy am y prosiect.

Mewn gwirionedd, pobl dwyrain Llundain fydd yn rhoi siâp ar y peth – fe fyddwn ni’n cwrdd fel tîm am y tro cynta mewn pythefnos, er mwyn gosod cynllun yn ei le. Mae rheoli 600 o wirfoddolwyr yn swydd ynddo’i hun! Mae’n fflipin sgêri, ond mae na gymaint o dalent ac ewyllys da yn y grwp, dwi’n ffyddiog y byddwn ni’n creu rhywbeth gwerth chweil.

Os hoffech chi ddysgu mwy, ewch i’n gwefan, dilynwch ni ar facebook neu twitter.

 

Patrwm: Ffabrig Cymdeithasol

Ydych chi’n teimlo fel gosod neges hardd rywle yn eich ardal chi, i ddangos bod y gymraeg yn rhan o ‘ffabrig cymdeithasol’ ein prifddinas?

Wel hwde!

Dyma batrwm syml ichi (wedi’i wneud efo stitchpoint):

Patrwm Ffabrig Cymdeithasol

 

Heb wneud pwyth croes o’r blaen ond ffansi rhoi tro arni? Mae Sarah o Craftivist Collective yn gwerthu citiau bach, sy’n cynnwys yr holl ddeunyddiau a chyfarwyddiadau – a mae’r elw o’u gwerthu yn mynd at ariannu ymgyrchoedd sy’n targedu e.e. tlodi gwaith, llafur chwys a llygredd.

Prynwch:

Llun h. Craftivist Collective
Llun h. Craftivist Collective

 

 

Baneri a Ballu

Chwyldro

Ges i gic yn fy nhin gan set Gwenno yn y Dyn Gwyrdd, felly fues i’n pwytho hwn dros y penwythnos – oedd na lot o eiste yn y babell. Wnes i ddim meddwl lot am y cynllun cyn ei ddechre, felly mater o gyfri llawrydd ac ailadrodd mewn coch 666 oedd creu y faner fach.

Ar ôl cyrraedd adre, mi gariais i ‘mlaen efo’r pwyth croes – dwi heb afael mewn darn ohono ers sbel. Mae’n od fel ma pethe’n eistedd yn y drôr am gyhyd ac yn sydyn chwap! Ma nhw i gyd wedi’u gorffen. Mi wnes waith clou o sampler Llwybr Llaethog (sampler! hehe!) – mae’r un gwreiddiol yn eu meddiant nhw erbyn hyn, ond drafft anorffenedig oedd hwn, oedd un pwyth yn rhy fyr.

Baner Dull Di Drais

A fel mae’r pethe ma’n gweithio, ble mae’r dwylo’n mynd mae’r meddwl yn eu dilyn. Pan glywais i fod pennaeth cyngor Caerdydd wedi honni nad yw’r gymraeg yn rhan o ‘ffabrig cymdeithasol’ y ddinas? RHY HAWDD PHIL. Mi ddechreuais ddrafftio gwahanol syniadau yn defnyddio papur graff ac adobe shape.

Ffabrig Cymdeithasol

Mi wnai bostio patrwm cyn bo hir, ar hyn o bryd dwi’n cadw mysedd yn brysur yn creu ac yn cynllwynio…

Ffabrig Cymdeithasol

#blogydydd 2: gwlân Drefach ar Ravelry

Nodyn bach clou i roi gwybod i’r rhai ohonoch chi sy’n defnyddio Ravelry, fod gwlân o Drefach nawr ar gael ar y gronfa ddata! Gallwch dagio eich gwaith ac ychwanegu’r edafedd aran a dwbl i’ch rhith-stash.

cardigan gwlan amgueddfa

Dwi wedi bod yn creu cardigan yn defnyddio eu dafedd dwbl lliw melynaidd – fe lwythais i’r car efo’r stwff wedi i mi gynnal gweithdy cyfryngau cymdeithasol yno fis diwetha. Yn anffodus (?) ma dipyn o waith datod gen i i’w wneud dros y penwythnos.

Am y tro cynta, dwi di ymddiried yn llwyr mewn patrwm dillad confensiynol, a mae rhywbeth mawr wedi mynd o’i le! Y freuddwyd oedd i greu cardigan gynnes ar gyfer nosweithiau Gwyl y Dyn Gwyrdd.

O deimlo’r gwlân, dwi’n credu y byddai carthen neu fat llawr yn gweddu’n well i’r gwead ta beth. Dwi wedi bod yn chwilio’n ofer am batrwm addas, felly falle bydd rhaid jyst rhoi tro arni a gweld lle mae’r edafedd yn f’arwain i.

Ta waeth – cofiwch dagio’ch prosiectau, os ydych chi wedi defnyddio dafedd hanesyddol Drefach ar gyfer gweu a crosio! Os ‘dych chi am gael golwg ar y gwlân, mae rhagor ar siop arlein yr amgueddfa.

Ymwadiad: dwi’n gweithio i’r amgueddfa ond mae’n elusen a ma gweu yn hwyl, so.

Gwedd newydd

Hwre! Heuldro hapus i chi a chroeso i’r safle ar ei newydd wedd. Di ddim yn edrych yn wahanol iawn, ond dwi di bod yn gweithio ar drosglwyddo’r data i fy meddiant fy hun. Roedd hynny’n rhywbeth ‘roeddwn i eisio ei wneud ers sbel, a dwi’n falch bo fi wedi magu digon o blwc i wneud heb greu gormod o lanast.

Mae’n flin iawn gen i i’r rhai ohonoch chi wnaeth gyfrannu sylwadau, wnaeth rheiny ddim goroesi’r allforiad/mewnforiad/mewnbyniad yn anffodus. Mae na ddipyn o fân gyfieithiadau i’w wneud hefyd, ymddiheurons i’r rhai ohonoch chi sy’n sensitif i snags.

Dwi di setlo ar y thema yma am ei fod yn haws i’w ddarllen ar ffôn symudol, a dyw e ddim yn rhy ffysi – pedwerydd wampiad yw hwn ers dydd gwener, felly mae’n siwr y bydd yn newid eto unwaith i mi gael digon o egni/rum yndda’i i dorchi llewys a newid y stylesheet (eto).

Oes gennych chi unrhyw argymhellion ar gyfer arbrofi efo stylesheet? (heblaw falle peidio yfed rum cyn gwneud) Mae arbrofi efo enghraifft fyw yn ormod i fy nerfau erbyn hyn, felly os ydych chi di dod ar draws bocs tywod handi, rhowch wybod yn y sylwadau!

Gwneud ac ail-wneud

Cyn i mi fagu plwc a gweu Ail Hosan, dyma edmygu’r un sydd gen i, yn ogystal â cwpwl o ddarne bach eraill o waith o’r mis diwetha:

Doili, sori ‘mandala’ newydd.
Doili, sori ‘mandala’ newydd. Dyma’r patrwm

 

Dechre’r darn cymhleth – troi’r hosan, er mwyn creu lle i’r droed
Dechre’r darn cymhleth – troi’r hosan, er mwyn creu lle i’r droed

 

yr Hosan Gyntaf – bydde’r holl batrymau a fideos youtube a ddefnyddies i yn bost ar eu penne’u hunain felly, wel, mi wnai bost ohonyn nhw ar ei pennau’u hunain!
yr Hosan Gyntaf – bydde’r holl batrymau a fideos youtube a ddefnyddies i yn bost ar eu penne’u hunain felly, wel, mi wnai bost ohonyn nhw ar ei pennau’u hunain! Dafedd rhad ac anarferol o Tiger. Pinc a glas a nefi, fel hen iwnifform penweddig
wysg y cloc – nyddu ar droell law a throelli’r edefynnau at ei gilydd, crosio, edmygu, llenwi efo pethe llachar.
wysg y cloc – nyddu ar droell law a throelli’r edefynnau at ei gilydd, crosio, edmygu, llenwi efo pethe llachar.

Gwneud yn Gymraeg

Noswaith dda. Gobeithio bo chi heb fod yn dal eich gwynt ers y post diwethaf.

10 pwynt blogio i bawb !
10 pwynt blogio i bawb !

Dw i wedi bod yn brysur yn gwneud – gan fynd ‘tu hwnt i’r sgwâr’ i greu ambell i ddilledyn. Ond prin dwi wedi bod yn stopio i’w cofnodi, heblaw am ambell i beth ar instagram. Dw i hefyd wedi bod yn brysur iawn efo’r gwaith, a wedi mwynhau gweithio efo trydarwyr yr amgueddfa – un o fy hoff brosiectau ar hyn o bryd ydi @DyddiadurKate, sy’n ddogfen ffantastig am hanes menyw a’i chynefin ym 1915. Beth ydych chi wedi bod wrthi yn ei wneud?

Cardigan i Greta fach, wedi’i chrosio mewn ‘dafedd Snuggly DK, lliw ‘pixie’
Cardigan i Greta fach, wedi’i chrosio mewn ‘dafedd Snuggly DK, lliw ‘pixie’
Sgarff gron ‘Autumn Sunset’ o Moogly wedi’i chrosio mewn dafedd Sirdar ‘Country Style’
Sgarff gron ‘Autumn Sunset’ o Moogly wedi’i chrosio mewn dafedd Sirdar ‘Country Style’
Hanner maneg crosio tapestri, yn defnyddio’r patrwm ‘Black and White Mittens’ o ravelry.
Hanner maneg crosio tapestri, yn defnyddio’r patrwm ‘Black and White Mittens’ o ravelry.

Y tro hwn ddefnyddies i ddafedd ‘Wash and Wear’ Os ydych chi’n defnyddio ravelry o gwbl, mi ddowch o hyd i fi yn fama: huws. Mi fyddai’n gret gweld pa fath o brosiectau sydd gan bobl ar y gweill (ohohoo), ac i gael chydig o ysbrydoliaeth gan bobl sy’n gwneud yn Gymraeg!

#blogydydd 3: y gwaith hirfaith, anorffenedig

Yn yr un modd ag y ma’i wedi ei raglunio bod un bocs sydd byth i’w wagio ar ôl symud ty, un drôr llawn pethe defnyddiol sydd byth am weld gole dydd; hefyd mae un prosiect creadigol yn byw yng ngwaelod y fasged fel petai’n styc mewn merbwll drewllyd.

 MIR
MIR

Be sy’n fy atal rhag ei orffen? Perffeithiaeth a diogi. Efallai fy mod yn hoffi ei gwmpeini ormod i’w anfon i’w gartref newydd. Be sy gynnoch chi yn ymdolcio yng ngwaelod eich basged? Siwmper unllawesog? Sgidie babi i rywun sydd nawr yn ei arddegau? Doethuriaeth am symboliaeth planhigion yng ngwaith Mihangel Morgan? Rhannwch o yn y nodiadau! Mae’n hen bryd ymfalchïo yn ein gweithiau hirfaith, anorffenedig…

Tocyn Diwrnod #2: Globync – neu ‘Coalpunk’ a sefydlu’r Seven Vowels

Jyst isio clymu cwpwl o bethe at ei gilydd cyn iddyn nhw ddatod go iawn. Mae pethe’n dechre ar noson y pumed, pan ma Mark Steel yn trydar yr n-fed jôc am ddiffyg llafariaid yn y gymraeg. Hoho! Dyn enwog asgell chwith yn lluchio lleiafrif i’r llewod i gael laff ddiog? Sgêrsli bylîf. Fel lesbian dew gymreig, dwi’n ysu i glywed mwy o rheiny! Ges i hwyl yn trydar yn ôl ac ymlaen efo pobol, y tro cyntaf i mi wneud yn iawn ers dod oddi ar y tabledi lladd poen oedd yn gwneud unrhyw gyfraniad at y cyfryngau torfol yn risg enfawr, fflyffi. Y bore wedyn, penderfynais fentro o’r ty. Dw i wedi bod ynddo ers cyhyd, fod hyd yn oed y sgyrtins yn lân, a’r gwahoddiad i gwrdd â nghariad ym maes parcio Castell Coch i gasglu gazebo yn un cyffrous iawn.

Bore da, Gastell

Fel rheol, yr amser gore i weld unrhyw fath o heneb (un efo ffenestri yn enwedig) ydi cyn 10 – mae’r golau ar ei orau, a does dim cymaint o bobl o gwmpas. Mae’n llawer haws ymgolli mewn stori neu ffantasi wrth grwydro’r llefydd ‘ma pan fyddan nhw’n llonydd. Nai fyth anghofio dringo tyrrau Castell Dinefwr ben bore, ryw ddeng mlynedd yn ôl, heb neb o gwmpas o gwbl. Roedd yn foment o oleuni a rhyddid llwyr yng nghanol blwyddyn dywyll iawn i mi. Felly, mi gydiais y gwahoddiad i ymweld â Chastell Coch, ac wrth i mi gerdded ar hyd y bont trwy’r porth, ro’n i’n dal i feddwl am drydar y noson cynt.

Screenshot_2014-06-07-16-03-02_2

Mi anfonais hwn. Y syniad oedd gen i wrth drydar oedd yr un math o beth a sydd wedi digwydd i Gastell Coch – rhyw ail-wampiad lled-ganoloesol, rhyw atgyfnerthu gwirion a mympwyol. Rhywbeth sy ddim yn hollol ffwythiannol. Ffoli gyfrin fyddai’n sticio dau fys at bawb sydd wedi, ac yn parhau i ddibynnu ar y ffaith bod y gymraeg yn edrych a swnion’n /ffyni/ – a’n cymryd bod hynny’n ddigon o ddeunydd ar gyfer jôc (ar ôl jôc ar ôl…). Fel gwetws Tyrion Lannister, fy hoff gymeriad lled-ganoloesol cyfredol:

“Let me give you some advice, bastard: Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you.”

Pam eistedd adre yn trydar yn ymatebol pan alla i ddefnyddio’r achlysur i f’ysbrydoli? Wrth i fi symud o gwmpas yr adeilad, roedd fy ffôn yn crynnu efo ymatebion ac yn torri ar dawelwch yr ystafelloedd crand.

Oes rhywun arall isie gwely efo peli crisial arni? Jest fi?
Oes rhywun arall isie gwely efo peli crisial arni? Jest fi?

Roedd yn galonogol gweld pobol yn cyffroi, a daeth amryw o bethe at ei gilydd i mi, wrth ifi droelli i fyny ac i lawr y twr.

Dw i wedi bod yn chwarae efo’r cysyniad o ‘Coal Punk’ ers dros flwyddyn nawr, ond gan mai sgrifennu at fy mhleser fy hun wna i gan amla erbyn hyn, do’ni ddim yn siwr os oedd o’n cyfri fel genre am bo fi heb gyhoeddi dim. Felly dyma ryddhau’r peth, fel bo pobol eraill yn gallu cael tro arni.

Eisteddle yn y Neuadd Wledda
Eisteddle yn y Neuadd Wledda

Egin y syniad oedd edrych ar elfennau colonaidd ac ôl-golonaidd (god ma hwnna’n air mor fudur yn gymraeg! oes na un gwell?) steampunk – dwi’n meddwl am Nemo yn y ffilm League of Extraordinary Gentlemen, a’r tueddiad i anwybyddu gorthrwm ac artaith yr ymerodraeth yn enw adloniant a top hats efo clociau arnyn nhw. Yn yr un modd a ma the-great-british-cup-cake-io diwylliant y 1930-1950au wedi lluchio llwyth o siwgr eisin dros gyfnod o ryfel, hiliaeth, homoffobia, casineb at ferched ac ati, mae Steampunk yn dueddol o fod yn genre ‘gwyn’ iawn, rhywbeth sy’n dathlu’r mecanyddol ac yn creu ffetish o waith llaw ‘cyn-ddiwydiannol’. Y syniad ein bod ni rywsut yn well, yn lanach, yn glyfrach na phobol y gorffennol (a phobol sy’n byw mewn ffyrdd ‘cyntefig’) – ein bod *Ni-efo-N-fawr-chwinc-chwinc* wastad am fod yma, fod y graff yn saethu i fyny’n stedi wrth i ‘ni’ anelu am y sêr. Mae’n gysyniad Fictoriaidd sy’n fy nghyfareddu, ac un o’r rhesymau dwi’n licio mynwenta shwt gymaint: ma beddau’r bobol ma’n anhygoel: Narsisistiaeth Hanesyddol ar ei anterth.

A dyma’r syniad yn codi drwy fy esgyrn at fy nghlustiau: os oes stêm, ma na lo, reit? Ma sylwebwyr gwe ar erthyglau boring am Gymru ar y guardian yn ffond iawn o’n hatgoffa fod yr ymerodraeth wedi’i yrru gan lo cymreig, a’i reibiwyd o’n mamwlad. Wel, tra bod yr ymerodraeth yn ymchwyddo dros gartrefi a diwylliannau ar draws y byd, be *oedd* yn digwydd yng Nghymru?

A lle well i ddechre meddwl am orthrwm glo, nag yn un o gestyll crand y Dyn Drwg ei hun, Marcwys Biwt?
A lle well i ddechre meddwl am orthrwm glo, nag yn un o gestyll crand y Dyn Drwg ei hun, Marcwys Biwt?
Lle gei di ddarlun gwell o gartre direidyn sgwbi-dw-aidd na fan hyn?
Lle gei di ddarlun gwell o gartre direidyn sgwbi-dw-aidd na fan hyn?

Lle gei di ddarlun gwell o gartre direidyn sgwbi-dw-aidd na fan hyn? Beth yw Coalpunk i fi: straeon ar y ffîn, rhwng y mecanyddu, allforio, rhwng y cogs. Nid stori’r mwynau, na’r teuluoedd cyfoethog, ond dychmygu’r ffrontier yn Ne Cymru. Yr economi lwyd, wrth i bobl o bob cwr symud i weithio yn y mwyngloddiau, a’u anghenion gwahanol. Yr ieithoedd gwahanol, y swn, y bywyd bob dydd. Y plant, y dyfeisgarwch a’r llwch. Cyffro a pherygl boom towns. Yr rhai sy’n eu rheoli, eu gorthrymu, a’r rhai sy’n goroesi. Cyfnewid, bargeinio, osgoi cael dy sathru, a thrasiedi gorfforol y math o lafur fyddai’n digwydd yn y cloddfeydd.

“‘Look on my works, ye Mighty, and despair!’ /Nothing beside remains. Round the decay /Of that colossal wreck, boundless and bare /The lone and level sands stretch far away.” Ai dyna oedd y Marcwys yn ei weld trwy’r ffenestr yma, sgwn i?
“‘Look on my works, ye Mighty, and despair!’ /Nothing beside remains. Round the decay /Of that colossal wreck, boundless and bare /The lone and level sands stretch far away.” Ai dyna oedd y Marcwys yn ei weld trwy’r ffenestr yma, sgwn i?

Felly, dyna geisio diffinio’r peth fel y boglynodd (HIHI) i fy meddwl. Mae wedi aros gyda mi ers hynny. Dw i wedi bod yn lloffa trwy fy nodiadau a dwi’n gweithio ar stori dwi’n gobeithio ei chyhoeddi, am y tro cyntaf ers *blynyddoedd*. Yr hyn sydd wedi codi yn barod yw’r syniad ei fod yn genre â’r potensial i fod yn aml-ieithog. Hynny yw, rhywbeth i bobol dwy/aml-ieithog ei ddarllen, neu bod ffordd o chwarae gyda’r (diffyg) cyfathrebu sydd rhwng cymeriadau/darllennydd, mewn ffordd lawer yn fwy dychmygus nag y gallai Mark Steel ei wneud erioed. Diolch i hwnnw am ei anwybodaeth.

Eniwe, dyna ‘CoalPunk’: croeso iti ddwgyd y term i olygu beth bynnag yr hoffet ti, cofia roi gwybod os y byddi di’n gwneud hynny. ON: dwi hollol o ddifri am ‘Seven Vowels’. Oes rhywun isio dechre clwb swper efo fi? Eith y pres at elusen a mi gewn ni gynllwynio ar sut i ddisodli’r crachach, y sefydliad a’r derwyddon. Anfona drydar atai os oes gen ti ddiddordeb. xo