Neu gadwa e i bydru wrth y drws cefn, be bynnag sy’n teimlo’n briodol. Dwi’n cofio’r un Nick Griffin wnes i gwpwl o flynyddoedd yn ôl yn mynd yn fwyfwy brawychus wrth iddo fe ddarfod, a gwaeth byth yn y bag, fel ysbryd awtoerotig. Ond! Fe ges i amser i eistedd a chreu’r un isod, sy’n llawer fwy llon (a chwl a spwpi), fel anrheg i Llwybr Llaethog.

pwmpen-dub-cymraeg
gaea hapus, o bwmpen ddub cymraeg!

Achlysur cerfio’r bwmpen oedd i ddathlu sbageti bolognese blasus, a rhyddhau eu halbwm newydd, Dub Cymraeg.

Dyma ble mae eu bandcamp, ble alli ei brynnu. Dwi ddim ar gomisiwn, ond mae LL-LL yn arwyr gwneud i fi, a mae’n nhw’n ysbrydoli’r pethau dwi’n eu gwneud o dro i dro.

fel hwn, un o fy hoff sampleri.
fel hwn, un o fy hoff sampleri.