Ma na bwmpen odidog wedi ymddangos ar fwrdd yr ystafell fwyta, ac yna ma hi wedi bod yn eistedd ers sbel. Ma pethe wedi bod mor brysur, dwi heb cael cyfle i eistedd efo paned, pin a phapur, heb sôn am gerfio campwaith hydrefol.

Ond ar ôl dod o’r ysbyty echddoe, yn gwynfanllyd a gwamal, mi ffeindies bod peintio dyfrliw yn diddanu’r boen. Felly dyma greu’r taflenni isod – os ti ‘rioed ‘di cerfio pwmpen o’r blaen, neu os ti’n ffansi trio rhywbeth fwy cymhleth, y bwriad yw i dy ysbrydoli.

Ac os yw e’n mynd o’i le? Wel, alli di wastad ei thorri’n ddarnau mân, ei sticio yn y sosban, a’i throi’n gawl (neu gatwad) gan chwerthin yn ddanheddog.

sut-i-gerfio-pwmpen-1

sut-i-gerfio-pwmpen-2

sut-i-gerfio-pwmpen-3