Skip to content

lasers

#blogydydd 5: dal i wella

Diwrnod arall o orffwyso yn dod i ben. Golwg yn gwella, ond anodd iawn yw peidio â chyffwrdd fy llygaid o gwbwl! Heddiw dwi di bod yn mwynhau byd natur o du fewn i’r ty, yn sbio ar luniau trip diweddara fy nghariad i hela madarch. Mae twitter yn bod yn boen tîn, felly ewch draw i @caws_llyffant i’w gweld.

Dwi hefyd wedi bod yn ceisio dod o hyd i batrwm mwy addas ar gyfer fy ngwlân Drefach, ac wedi taro ar draws patrwm i wneud llenni croshê gan flogiwr o Rwmania: http://zarazacrochet.weebly.com/yarn-love/just-a-colorful-curtain. Edrych ymlaen at gael bod yn hollol well, i fi gael dechre gwaith agos unwaith yn rhagor.

#blogydydd 3: podcastau a lasers

Dwi’n blogio’n gynnar bore ‘ma am fod gen i antur newydd o fy mlaen heddiw: lasers!

Pew Pew!
Pew Pew!

Ydw, dwi’n dathlu diwedd y rownd yma o lawdriniaeth efo llawdriniaeth fonws! Dwi wedi gwisgo sbectol ers pan o’n i’n dair, felly dwi di penderfynu cael cywiriad golwg laser – mae’n siwr y bydd fy nhrwyn yn teimlo’n hollol noeth hebddynt ond dwi’n fodlon cymryd y risg.

Felly, dyma’r blog ola, falle, y bydda i a fy sbectol yn sgrifennu efo’n gilydd. Diolch bois!

Mae’r cyfnod gwella yn fyr, mae’n debyg, ond yn ddiflas – felly dwi’n ceisio darganfod cymaint o bodcastau a’u llwytho ar frys bore ma, i fi gael cadw’n ddiddan tra’n gorffwys fy llygaid.

 

WERK!
WERK!

Wnes i fwynhau podcast diweddara RuPaul efo Henry Rollins: ‘Abandoning We for I‘ – ac wrth gwrs mi wrandewais i ar Obama ar WTF (er nad yw Maron at fy nant i yn aml).  Ma cyfres Hey Qween ar youtube yn ffefryn swnllyd lliwgar, ond dyw e ddim yn bodcast, na chwaith cweit yn ddigon hir. Dwi’m yn gwrando ar yr haclediad mor aml ac y dylwn i, ond bob tro dwi’n gneud dwi’n joio’n arw. Oes da chi unrhyw ffefrynnau? fe fyddwn i’n gwerthfawrogi unrhyw argymhellion dros y diwrnodau nesa! Er, sai’n siwr sut dwi’n mynd i gymedroli na blogio… Cewn weld! (gobeithio)