Bwyta caws

Gwylio Community

Ceisio dod i ddeall be sy’n digwydd i S4C

Digalonni achos ma’r holl beth yn rhy depressing

Gwrando trwy ffenest agored ar y dynion yn ymolchi yn y mosg

Recordio coeden yn siglo yn y gwynt ar dy ffôn

Plygu blancedi

Rhoi nifer o ddiferion gwahanol yn dy lygaid

Yfed gwin pefriog

Edrych ar brosiect gweu ar ei hanner a meddwl am gychwyn arni

Ceisio meddwl i ble aeth y llyfr Tarot

Tynnu dy fra