Hwre! Heuldro hapus i chi a chroeso i’r safle ar ei newydd wedd. Di ddim yn edrych yn wahanol iawn, ond dwi di bod yn gweithio ar drosglwyddo’r data i fy meddiant fy hun. Roedd hynny’n rhywbeth ‘roeddwn i eisio ei wneud ers sbel, a dwi’n falch bo fi wedi magu digon o blwc i wneud heb greu gormod o lanast.

Mae’n flin iawn gen i i’r rhai ohonoch chi wnaeth gyfrannu sylwadau, wnaeth rheiny ddim goroesi’r allforiad/mewnforiad/mewnbyniad yn anffodus. Mae na ddipyn o fân gyfieithiadau i’w wneud hefyd, ymddiheurons i’r rhai ohonoch chi sy’n sensitif i snags.

Dwi di setlo ar y thema yma am ei fod yn haws i’w ddarllen ar ffôn symudol, a dyw e ddim yn rhy ffysi – pedwerydd wampiad yw hwn ers dydd gwener, felly mae’n siwr y bydd yn newid eto unwaith i mi gael digon o egni/rum yndda’i i dorchi llewys a newid y stylesheet (eto).

Oes gennych chi unrhyw argymhellion ar gyfer arbrofi efo stylesheet? (heblaw falle peidio yfed rum cyn gwneud) Mae arbrofi efo enghraifft fyw yn ormod i fy nerfau erbyn hyn, felly os ydych chi di dod ar draws bocs tywod handi, rhowch wybod yn y sylwadau!