Wrth chwilota trwy gerddi maswedd ar gyfer Gwyl Arall, mi ddois o hyd i hwn: Sgandal.

iolo

[diweddariad: yn anffodus, dw i wedi gorfod tynnu ‘n ôl o’r Wyl am resyme iechyd. Bydd raid ichi aros am dipyn eto i ddysgu mwy am ryw a chymry dros y canrifoedd (a gweld fy nghondom enfawr 350 mlwydd oed)]