Mae wedi bod yn benwythnos o weu a chrosio, a gwych oedd gweld iogis o bob siâp yn dod draw i’n stondin i siarad a gwneud heddiw. Ges i gyfle i gwrdda amrywiaeth eang iawn o bobol, anarchwragedd, bwdyddion, ymgyrchwyr HAES*, ac yn arbennig rhai o gynrychiolwyr cymuned Ffilipinaidd Caerdydd.

Esboniodd Henry, sydd wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers saith mlynedd, fod y gymuned wedi ymrwymo i helpu pentrefi pysgota bychain dros nifer o flynyddoedd – nid am eu bod wedi eu dinistrio, ond am fod eu bywoliaeth a’u ffynhonell fwyd o dan fygythiad. Roedd yn beiriannwr a phensaer yn y Ffilipinau, a buom yn trafod pebyll, isadeiledd a hecsaiwrts am sbel. Sdwff gici. ‘Gyda digon o ddiferion, galli lenwi bwced’, meddai, am ein pwytho araf, a’r ceiniogau yn ein pot rhoddion.

Roedd hi’n gynnar, a bu pobol yn hael iawn – mae dros 7000£ wedi’i godi gan y stondiwyr a’r iogis, hyd yn hyn. Galli gyfrannu at yr apêl fan hyn: justgiving. (Ymddiheuriadau am y diffyg lluniau, dwi’n trio sortio ffôn fenthyg).

* Healthy at Any Size. Ardderchog!