IMG_0130-e1382915747907

Ar waelod y daflen ola’ i mi bostio ddoe, mae ‘na gwpwl o syniadau ar sut i newid trwch muriau’r bwmpen i greu effeithiau golau gwahanol.

Dwi’n ffindio llusernau yn anodd iawn i’w ffotograffio: mae’r camera’n siglo yn fy nwylo, neu dyw’r llun ddim cweit yn dala’r naws maen nhw’n eu creu. Ond, dyw’r uchod ddim yn ffôl, a galli weld yn fwy manwl sut i newid lliw y golau trwy wneud toriadau rhannol a chyflawn. Fe wnes doriad cyflawn i greu’r tân, y lleuad a’r fflam sy’n dod o geg y crochan, hanner toriadau yw’r gweddill.

Fe adawes i stribed denau o groen yn ei le i greu’r band o amgylch ceg y grochan – bydd yn ofalus iawn efo’r torrwyr leino os ti am wneud yr un fath. Ma hi’n job gwin wedyn, nid gwin-yn-ystod.

Dyma fy fersiwn i o’r pentre pwmpen ar y daflen. Cyllell grwm, sgiwer a thorwyr leino, triwch nhw. Mae gymaint yn fwy o hwyl na chyllell fara, onest.

Ma ‘na bentre pwmpen ar y daflen hefyd – mae’n hawdd i’w greu gyda phwmpenni bychain, a galli arbrofi efo siapiau drysau a ffenestri gwahanol. Fel yr Hobbit, ond heb y twll distracting yn y sgrîn.

IMG_20131027_191654-e1383768254531
Dyma fy fersiwn i o’r pentre pwmpen ar y daflen. Cyllell grwm, sgiwer a thorwyr leino, triwch nhw. Mae gymaint yn fwy o hwyl na chyllell fara.

Pan gerfies i un ddiwethaf, o’n i wedi fy ysbrydoli gan lawr y goedwig (dwi’n cofio gofyn mewn salon am wallt ‘lliw llawr y goedwig’ ar y pryd, oedd o’n chwiw eitha dwys). Mi wnes bryfaid cop, nadroedd a phenglogau bach o glai, eu peintio’n glou efo acrylic a’u defnyddio i addurno’r tai, ynghyd â brwgaitsh a deiliach hydrefol.

Dwi ddim yn hoffi lluchio addurniadau tymhorol, heblaw y rhai shit*, felly dwi’n lapio’r rhai gorau mewn tusw o’r siop botel a’u cadw. Mi fydd y pryfaid cop yn ail-ymddangos o gwmpas y ty dros y diwrnodau nesa.

*mwy am grefftio crap rywbryd eto